GDPR-Policy

Den 25 maj 2018 träder GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft, som är en ny EU-förordning. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL). Bland annat skärps kraven på hur företag och organisationer får behandla dina personuppgifter. Detta är en positiv förändring. Hos oss på Our Energy är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet.

Denna policy omfattar OurEnergy AB med dess verksamhetsområden. Kontaktuppgifter för information eller klagomål är: OurEnergy AB, info@ourenergy.se, med telefon 060-743 93 00, Håkan Lindholm är kontaktperson i frågor om behandlingen av dina personuppgifter.

Our Energy värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning och den lagliga grunden vilar främst på: att fullgöra vårt avtal, legitimt och berättigat intresse och/eller att dina personuppgifter behandlas inom det som kallas ”berättigad verksamhet”.

Om du interagerar med Our Energy behandlar vi dina personuppgifter utifrån dessa grunder. Det kan ske på olika sätt, ex. när du blir handlar från oss, kontaktar oss i supportärenden eller andra ärenden. Uppgifterna används enbart för det syftet som de tagits in för, att förse dig med relevant information och för uppföljning, m.m. Vårt syfte är inte att behandla tredjelandsöverföringar. Vi lagrar inte heller personuppgifter längre tid än vi behöver eller måste av lagliga skäl. Vår insamlingstjänst för el- vatten och temperaturavläsning, MinEl, behandlar ej personuppgifter utan tilldelas endast ett ID-nummer för identifiering.

Genom att använda vår webbplats och ange dina personuppgifter i våra kontaktformulär godkänner du att vi sparar dessa för framtida affärsmässiga syften. Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att klaga och om de är felaktiga eller laglig grund saknas begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Stäng meny