Bostadsrättsföreningar

Elfordonsladdning / Motorvärmare

Our Energy erbjuder helhetslösningar inom motorvärmarcentraler och elfordonsladdning. Vi skräddarsyr lösningar efter er förenings behov. Alltifrån enkla motorvärmarcentraler till kombinationer med elfordonsladdning eller snabbladdare för elbilar.

Vår insamlingsenhet och webb-portal kan enkelt uttökas för att användas till styrning och insamling av energiförbrukning för våra lösningar inom elfordonsladdning och motorvärmarcentraler.

Kan man ladda ett elfordon i motorvärmaruttaget?

Ja, men det är inte rekommenderat då det finns en brand och säkerhetsrisk. Laddning I ett vanligt uttag ska ses som “reserv tankning” då uttagen inte är anpassade för långvarig anvädning med hög strömstyrka.

Har ni idag motorvärmarcentraler så kan ni enkelt byta ut plåten i centralen till ett insatskit för elfordonsladdning. En kostnadseffektiv investering då befintlig kapsling och kabeldragning kan användas.

Vem ska betala för laddstationen?

Alternativ 1 – föreningen står för laddboxen och den boende betalar för installationen. Laddboxens kostnad och elkostnaden tas ut i en högre parkeringsavgift.

Alternativ 2 – föreningen står för både laddbox och installation. Laddboxens totala kostnad och elkostnad tas ut i en högre parkeringsavgift.

Alternativ 3 – den boende betalar för laddbox och installation. Elkostnaden tas ut i form av en fast avgift som läggs på parkeringsavgiften

Alternativ 4 – föreningen står för laddboxen och installation. Laddobxens kostnad tas ut i en högre parkeringsavgift, elkostnaden mäts och debiteras för brukaren.

Klarar vår el-servis utbyggnad för elfordonsladdning?

Ja, förmodligen. Skulle effekten vara hög så kan vi genom lastbalansering styra effekten som får tas från centralerna.

Er elektriker kan svara på detta.

Kan vi söka bidrag för elfordonsladdning?

Ja, genom klimatklivet så kan er förening få upp till 50% av investeringen betald.

Läs mer om klimat klivet: www.klimatklivet.se

Vad ska vi ha för motorvärmarcentral?

Vi rekommenderar en lösning där energiförbrukningen mäts för en rättvis debitering av elförbrukningen. Temperaturtillslag är en bra funktion för att fördela ström när den behövs beroende på hur kallt det är. Att kunna styra sitt uttag är en bekvämlighet som brukar uppskattas bland innehavarna.

Har ni idag elfordon i föreningen eller vill rustsa för framtiden så är vår kombicentral med uttag för elfordonsladdning att rekommendera

Vilken typ av laddkabel ska vi skaffa?

Olika bilar har olika kontakter. EU har bestämt att Typ2-kontakten ska var standard för normalladdning i EU, detta är värt att ha I beaktning. Våra laddcentraler är kompatibla för bade Typ1- och Typ2-kontakter.

Eftersom att vi levererar vår kombicentraler med uttag så är det enkelt att komplettera med rätt kabel eftersom.

Vilka sätt finns det att styra uttagen med?

Uttagen kan enkelt styras genom uppringning med telefon där man får strömtillsag en bestämd tid efter samtalet.

Via applikation där man kan slå på och av uttaget eller sätta schema på tillsaget.

Via webb där man kan slå på och av uttaget eller schemalägga tillslaget.

Direkt på centralen kan man ställa tillsag för uttaget.