Bostadsrättsföreningar

Imd

Our Energy erbjuder ett helhetssystem för individuell mätning av energiförburkning för en rättvis fördelning av kostnaderna för el och vatten. Minimal administration med en stor besparning!

Vår insamlingsenhet och webb-portal kan enkelt uttökas för att användas till styrning och insamling av energiförbrukning för våra lösningar inom elfordonsladdning och motorvärmarcentraler.

Vid införande av IMD-el så är den genomsnittliga besparningen per brukare 21% och vid införande av IMD-vatten så är den 25%.

För en mer korrekt analys så erbjuder vi en kostnadsfri kalkyl för att visa hur lönsamt det vore i ert fall.

Our Energy levererar mätvärdena till er ekonomiska förvaltare som lägger in förbrukningen på hyresavin. Avräkningen sker vanligtvis per kvartal eller måntaligen.

Ja,

Vid införande av IMD så får varje lägenhetsinnehavare ett eget inlogg till vår webb-portal för att kunna se och följa sin egen förbrukning. Jämför din förbrukning med föregående år eller få en tydlig överblick av din förbrukning genom diagram.

Genom att införa gemensamhetsel, ett enda el-abonnemang till föreningen där Our Energy tar över ansvaret för mätning av energiförbrukningen så sparar ni årligen ca. 3000kr per lägenhet och år!

Återbetalningstiden på investering blir då så låg som 2-3 år beroende på antal lägenheter och nättariffer.

Elfordonsladdning / Motorvärmare

Our Energy erbjuder helhetslösningar inom motorvärmarcentraler och elfordonsladdning. Vi skräddarsyr lösningar efter er förenings behov. Alltifrån enkla motorvärmarcentraler till kombinationer med elfordonsladdning eller laddstationer.

Ja, men det är inte rekommenderat då det finns en brand- och säkerhetsrisk. Laddning i ett vanligt el-uttag ska ses som “reservtankning” då uttagen inte är anpassade för långvarig anvädning med hög strömstyrka.

Har ni idag motorvärmarcentraler så kan ni enkelt byta ut plåten i centralen till ett insatskit för elfordonsladdning. En kostnadseffektiv investering då befintlig kapsling och kabeldragning kan användas.

Ja, förmodligen. Skulle effekten vara hög så kan vi genom lastbalansering styra effekten som får tas från centralerna. Er elektriker kan svara på detta.

Vi rekommenderar en lösning där energiförbrukningen mäts för en rättvis debitering av elförbrukningen. Temperaturtillslag är en bra funktion för att fördela ström när den behövs beroende på hur kallt det är. Att kunna styra sitt uttag är en bekvämlighet som brukar uppskattas bland innehavarna.

Har ni idag elfordon i föreningen eller vill rustsa för framtiden så är vår kombicentral med uttag för elfordonsladdning att rekommendera.

-Via applikation där man kan slå på och av uttaget eller sätta schema på tillsaget.

-Via webb där man kan slå på och av uttaget eller schemalägga tillslaget.

-Direkt på centralen kan man ställa tillsag för uttaget.

-Uttagen kan enkelt styras genom uppringning med telefon där man får strömtillsag en bestämd tid efter samtalet.

Alternativ 1 – Föreningen står för laddstationen och den boende betalar för installationen. Laddstationens kostnad och elkostnaden tas ut i en högre parkeringsavgift.

Alternativ 2 – Föreningen står för både laddstation och installation. Laddstationens totala kostnad och elkostnad tas ut i en högre parkeringsavgift.

Alternativ 3 – Den boende betalar för laddstation och installation. Elkostnaden tas ut i form av en fast avgift som läggs på parkeringsavgiften

Alternativ 4 – Föreningen står för laddstationen och installation. Laddstationens kostnad tas ut i en högre parkeringsavgift, elkostnaden mäts och debiteras för brukaren.

Ja, genom klimatklivet så kan er förening få upp till 50% av investeringen betald.

Läs mer om klimatklivet: www.klimatklivet.se

EU har bestämt att Typ2-kontakten ska var standard för normalladdning inom EU.

Kontakta oss för mer frågor

Växel: 060-743 93 00

[info@ourenergy.se]