FASTIGHETSÄGARE

Our Energy erbjuder kompletta lösningar för mätning av vatten, el och värme till fastighetsägare, kundanpassade lösningar för rättvis debitering av energiförbrukningen mot hyresgästerna samt värden för driftoptimering av fastighetsbeståndet.

Nej, vi anpassar kommunikationssättet efter behov och förutsättningar med M-bus eller Wifi.

Vi hjälper er att byta från manuell avläsning till helautomatisk avläsning utan någon som helst administration och som standard läser vi av mätarna dygnsvis med god precision.

Ja, vi kan överföra mätvärden till alla fastighetssystem.

Genom att införskaffa ett el-abonnemang till fastighetsbeståndet, där Our Energy tar över ansvaret för mätning av energiförbrukningen, sänker ni de fasta kostnaderna för er och de boende, får en bättre helhetsbild av energin samt undviker avtal som fastnar vid överlåtelser.

Vi hjälper er med en kostnadsfri schablonkalkyl för att räkna på besparingen och återbetalningstiden.

Bostadsrättsföreningar

Our Energy erbjuder ett helhetssystem för individuell mätning av energiförbrukningen, detta för en rättvis fördelning av kostnaderna för el och vatten. Minimal administration med stor besparing.

Vår insamlingsenhet och webb-portal kan enkelt utökas för att användas till styrning och insamling av energiförbrukning till våra lösningar inom elfordonsladdning och motorvärmning.

Vid införande av individuell mätning och debitering för el och vatten är besparingen för varje användare 10-30%

Vi erbjuder även en kostnadsfri kalkyl för en mer korrekt analys angående lönsamheten för varje unik förening.

Our Energy levererar mätvärden till er ekonomiska förvaltare som lägger in förbrukningen på hyresavierna. Avräkningen sker vanligtvis per kvartal eller månadsvis.

Ja, vid införande av individuell mätning och debitering får varje lägenhetsinnehavare egna inloggningsuppgifter till vår webb-portal för att kunna se och följa sin egen förbrukning. Du kan jämföra din förbrukning med föregående år eller få en tydlig överblick av din förbrukning via diagram.

Genom att införa gemensamhetsel, har föreningen ett enda el-abonnemang. Ni som förening sparar upp till 3000 kr per lägenhet och år för mätning av energiförbrukningen.

Återbetalningstiden för investeringen blir då så kort som 1-3 år, beroende på antal lägenheter och nättariffer.

FÖRETAG/ORGANISATIONER

Vi skräddarsyr laddlösningar för både stora och små företag och organisationer. Som en helhetsleverantör för både laddstationer och administrativa system. 

Nej, vi anpassar kommunikationssättet efter behov och förutsättningar med M-bus eller Wifi.

Vi hjälper er att byta från manuell avläsning till helautomatisk avläsning utan någon som helst administration och som standard läser vi av mätarna dygnsvis med god precision.

Ja, vi kan överföra mätvärden till alla fastighetssystem.

Genom att införskaffa ett el-abonnemang till fastighetsbeståndet, där Our Energy tar över ansvaret för mätning av energiförbrukningen, sänker ni de fasta kostnaderna för er och de boende, får en bättre helhetsbild av energin samt undviker avtal som fastnar vid överlåtelser.

Vi hjälper er med en kostnadsfri schablonkalkyl för att räkna på besparingen och återbetalningstiden.

PARKERINGSPLATSER

Laddstationer utsätts ofta för både tuff behandling och besvärliga väderförhållanden. Det ställer höga krav på laddstolparna vad gäller driftsäkerhet och kvalité. Vi har mångårig och gedigen erfarenhet av elbilsladdning.

Nej, vi anpassar kommunikationssättet efter behov och förutsättningar med M-bus eller Wifi.

Vi hjälper er att byta från manuell avläsning till helautomatisk avläsning utan någon som helst administration och som standard läser vi av mätarna dygnsvis med god precision.

Ja, vi kan överföra mätvärden till alla fastighetssystem.

Genom att införskaffa ett el-abonnemang till fastighetsbeståndet, där Our Energy tar över ansvaret för mätning av energiförbrukningen, sänker ni de fasta kostnaderna för er och de boende, får en bättre helhetsbild av energin samt undviker avtal som fastnar vid överlåtelser.

Vi hjälper er med en kostnadsfri schablonkalkyl för att räkna på besparingen och återbetalningstiden.

Bostadsrättsföreningar

Fastighetsägare

KONSULTER/INSTALLATÖRER

Our Energy erbjuder ett helhetssystem för individuell mätning av energiförbrukningen, detta för en rättvis fördelning av kostnaderna för el och vatten. Minimal administration med stor besparing.

Vår insamlingsenhet och webb-portal kan enkelt utökas för att användas till styrning och insamling av energiförbrukning till våra lösningar inom elfordonsladdning och motorvärmning.

Vid införande av IMD för el och vatten är besparingen för varje användare 10-30%

Vi erbjuder även en kostnadsfri kalkyl för en mer korrekt analys angående lönsamheten för varje unik förening.

Our Energy levererar mätvärden till er ekonomiska förvaltare som lägger in förbrukningen på hyresavierna. Avräkningen sker vanligtvis per kvartal eller månadsvis.

Ja, vid införande av IMD får varje lägenhetsinnehavare egna inloggningsuppgifter till vår webb-portal för att kunna se och följa sin egen förbrukning. Du kan jämföra din förbrukning med föregående år eller få en tydlig överblick av din förbrukning via diagram.

Genom att införa gemensamhetsel, har föreningen ett enda el-abonnemang. Ni som förening sparar upp till 3000 kr per lägenhet och år för mätning av energiförbrukningen.

Återbetalningstiden för investeringen blir då så kort som 1-3 år, beroende på antal lägenheter och nättariffer.

Vi har en komplett lösning för noggrann avläsning av el, vatten och värme i fastigheter. Vi samlar in mätvärden i vår plattform Min El, där vi sedan levererar mätdatafiler till den ekonomiska förvaltaren/ekonomisystemet för debitering. Plattformen kan enkelt utökas för energiavläsning och styrning av våra laddstationer och motorvärmarcentraler.

Kommunikationsförutsättningarna kan se väldigt olika ut från fastighet till fastighet. Vi har en bred erfarenhet inom de flesta kommunikationsgränssnitt och skulle rekommendera M-bus eller Wifi.

 

Elfordonsladdning

Vi erbjuder lösningar med laddeffekt från 3,7kW (1-fas) till 22kW (3-fas). Icke-publika samt publika laddstationer, allt från de enklaste stationerna till kombinationer med motorvärmare med full uppkoppling.

Motorvärmarcentraler

Vi har allt från enkla varianter med endast schukouttag, lokal avresetid och personskyddsbrytare till centraler med elavläsning och styrning via app, webb, och telefon.

Bostadsrättsföreningar

Fastighetsägare

Our Energy erbjuder ett helhetssystem för individuell mätning av energiförbrukningen, detta för en rättvis fördelning av kostnaderna för el och vatten. Minimal administration med stor besparing.

Vår insamlingsenhet och webb-portal kan enkelt utökas för att användas till styrning och insamling av energiförbrukning till våra lösningar inom elfordonsladdning och motorvärmning.

Vid införande av IMD för el och vatten är besparingen för varje användare 10-30%

Vi erbjuder även en kostnadsfri kalkyl för en mer korrekt analys angående lönsamheten för varje unik förening.

Our Energy levererar mätvärden till er ekonomiska förvaltare som lägger in förbrukningen på hyresavierna. Avräkningen sker vanligtvis per kvartal eller månadsvis.

Ja, vid införande av IMD får varje lägenhetsinnehavare egna inloggningsuppgifter till vår webb-portal för att kunna se och följa sin egen förbrukning. Du kan jämföra din förbrukning med föregående år eller få en tydlig överblick av din förbrukning via diagram.

Genom att införa gemensamhetsel, har föreningen ett enda el-abonnemang. Ni som förening sparar upp till 3000 kr per lägenhet och år för mätning av energiförbrukningen.

Återbetalningstiden för investeringen blir då så kort som 1-3 år, beroende på antal lägenheter och nättariffer.

Our Energy erbjuder kompletta lösningar för mätning av vatten, el och värme till fastighetsägare, kundanpassade lösningar för rättvis debitering av energiförbrukningen mot hyresgästerna samt värden för driftoptimering av fastighetsbeståndet.

Nej, vi anpassar kommunikationssättet efter behov och förutsättningar med M-bus eller Wifi.

Vi hjälper er att byta från manuell avläsning till helautomatisk avläsning utan någon som helst administration och som standard läser vi av mätarna dygnsvis med god precision.

Ja, vi kan överföra mätvärden till alla fastighetssystem.

Genom att införskaffa ett el-abonnemang till fastighetsbeståndet, där Our Energy tar över ansvaret för mätning av energiförbrukningen, sänker ni de fasta kostnaderna för er och de boende, får en bättre helhetsbild av energin samt undviker avtal som fastnar vid överlåtelser.

Vi hjälper er med en kostnadsfri schablonkalkyl för att räkna på besparingen och återbetalningstiden.

ELFORDONSLADDNING / MOTORVÄRMARE

Elfordonsladdning / Motorvärmare

Our Energy erbjuder helhetslösningar inom motorvärmarcentraler och elfordonsladdning. Vi skräddarsyr lösningar efter er förenings behov. Alltifrån enkla motorvärmarcentraler till kombinationer med elfordonsladdning eller laddstationer.

Ja, men det är inte rekommenderat då det finns en brand- och säkerhetsrisk. Laddning i ett vanligt el-uttag ska ses som “reservtankning” då uttagen inte är anpassade för långvarig anvädning med hög strömstyrka.

Har ni idag motorvärmarcentraler så kan ni enkelt byta ut plåten i centralen till ett insatskit för elfordonsladdning. En kostnadseffektiv investering då befintlig kapsling och kabeldragning kan användas.

Ja, förmodligen. Skulle effekten vara hög så kan vi genom lastbalansering styra effekten som får tas från centralerna. Er elektriker kan svara på detta.

Vi rekommenderar en lösning där energiförbrukningen mäts för en rättvis debitering av elförbrukningen. Temperaturtillslag är en bra funktion för att fördela ström när den behövs beroende på hur kallt det är. Att kunna styra sitt uttag är en bekvämlighet som brukar uppskattas bland innehavarna.

Har ni idag elfordon i föreningen eller vill rustsa för framtiden så är vår kombicentral med uttag för elfordonsladdning att rekommendera.

-Via applikation där man kan slå på och av uttaget eller sätta schema på tillsaget.

-Via webb där man kan slå på och av uttaget eller schemalägga tillslaget.

-Direkt på centralen kan man ställa tillsag för uttaget.

-Uttagen kan enkelt styras genom uppringning med telefon där man får strömtillsag en bestämd tid efter samtalet.

Alternativ 1 – Föreningen står för laddstationen och den boende betalar för installationen. Laddstationens kostnad och elkostnaden tas ut i en högre parkeringsavgift.

Alternativ 2 – Föreningen står för både laddstation och installation. Laddstationens totala kostnad och elkostnad tas ut i en högre parkeringsavgift.

Alternativ 3 – Den boende betalar för laddstation och installation. Elkostnaden tas ut i form av en fast avgift som läggs på parkeringsavgiften

Alternativ 4 – Föreningen står för laddstationen och installation. Laddstationens kostnad tas ut i en högre parkeringsavgift, elkostnaden mäts och debiteras för brukaren.

Ja, genom klimatklivet så kan er förening få upp till 50% av investeringen betald.

Läs mer om klimatklivet: www.klimatklivet.se

EU har bestämt att Typ2-kontakten ska var standard för normalladdning inom EU.