Konsulter / installatörer

“Vi hjälper till med dimensionering, dokumentation och konsultation vid projektering,”

elmätning för flerbostadshus

Vi har en komplett lösning för nogrann avläsning av el, vatten och värme i fastigheter. Vi samlar in mätvärdena i vår plattform Min El där vi sedan levererar korrigerade mätdatafiler till den ekonomiska förvaltaren/ekonomisystemet för debitering. Plattformen kan enkelt utökas för energiavläsning och styrning av våra motorvärmar- och elladdssystem.

Förutsättningarna för kommunikation kan se väldigt olika ut i fastigheter. Vi har bred erfarenhet inom de flesta kommunikationsgränssnitt som till exempelvis:

  • M-bus
  • PLC (elnätskommunikation)
  • Radio
  • Modbus

Elfordonsladdning / Motorvärmare

Elfordonsladdning

Vi erbjuder lösningar med laddefekt från 1,4kW (1-fas) till 22kW (3-fas). Icke-publika samt publika laddstationer. Allt från de enklaste stationerna till kombinationer för motorvärmare och fullt uppkopplade.

Motorvärmarcentraler

Från de simplaste varianterna med endast schukouttag, lokal avresetid och personskyddsbrytare till centraler med elavläsning och styrning via app, webb, och telefon.

Kontakta oss för mer frågor

Växel: 060-743 93 00

info@ourenergy.se