IMD

Individuell mätning och debitering

Individuell Mätning och Debitering betyder att man mäter och debiterar den faktiska energiförbrukningen för el och vatten i en bostad. På så sätt får varje lägenhetsinnehavare en god uppfattning över sina kostnader. En ökad medvetenhet hos de boende är positivt både ur ett kostnads- och miljöperspektiv för föreningen och leder ofta till en lägre elkostnad i slutändan.

 

En reducerad vattenförbrukning har en minskad belastning på miljön.

Kostnaderna för kall- och varmvatten ingår vanligtvis i hyran. Det gör att lägenhetsinnehavaren inte har någon anledning till att vara sparsam med sin vattenförbrukning. Med IMD blir kostnaderna rättvisa då man betalar för sin egen förbrukning istället för att alla delar lika, oavsett hur mycket man förbrukar. Det leder till en ökad medvetenhet. Vid införande av IMD på varmvatten minskar förbrukningen med 25-30% och på kallvatten med 5-10%.

IMD-El ger rättvisa förhållanden.

För att motivera till en minskad energikonsumtion, förutsätter det att lägenhetsinnehavaren kan se en direkt påverkan av sin energibesparing. Vid införandet av IMD-El betalar innehavaren endast för sin egen förbrukning som man enkelt kan följa, vilket resulterar i en genomsnittlig besparing på 10-30%.

Få bort de dyra fasta avgifterna på lägenhetsabonnemang med IMD- och gemensamhetsel.

Ett annat sätt att spara pengar genom IMD är att säga upp samtliga boendes egna el-avtal och upphandla ett större avtal istället. Då reduceras de fasta avgifterna och kWh-priset blir lägre. Kostnaden för elförbrukningen fördelas genom att en elmätare sätts upp för varje lägenhet som mäter den faktiska förbrukningen. Erfarenhetsmässigt har en sådan investering en återbetalningstid på 1-3 år, beroende på föreningens storlek och befintliga el-avtal.

Hur inför man IMD?

  1. Samla in information angående antal fastigheter samt kopior på el- och nätfakturor.
  2. En el- och nätfaktura från en lägenhet.
  3. Skicka in det till oss via länk så returnerar vi en kalkyl med återbetalningstid.

En reducerad vattenförbrukning har en minskad belastning på miljön.

Kostnaderna för kall- och varmvatten ingår vanligtvis i hyran. Det gör att lägenhetsinnehavaren inte har någon anledning till att vara sparsam med sin vattenförbrukning. Med IMD blir kostnaderna rättvisa då man betalar för sin egen förbrukning istället för att alla delar lika, oavsett hur mycket man förbrukar. Det leder till en ökad medvetenhet. Vid införande av IMD på varmvatten minskar förbrukningen med 25-30% och på kallvatten med 5-10%.

IMD-El ger rättvisa förhållanden.

För att motivera till en minskad energikonsumtion, förutsätter det att lägenhetsinnehavaren kan se en direkt påverkan av sin energibesparing. Vid införandet av IMD-El betalar innehavaren endast för sin egen förbrukning som man enkelt kan följa, vilket resulterar i en genomsnittlig besparing på 10-30%.

Få bort de dyra fasta avgifterna på lägenhetsabonnemang med IMD- och gemensamhetsel.

Ett annat sätt att spara pengar genom IMD är att säga upp samtliga boendes egna el-avtal och upphandla ett större avtal istället. Då reduceras de fasta avgifterna och kWh-priset blir lägre. Kostnaden för elförbrukningen fördelas genom att en elmätare sätts upp för varje lägenhet som mäter den faktiska förbrukningen. Erfarenhetsmässigt har en sådan investering en återbetalningstid på 1-3 år, beroende på föreningens storlek och befintliga el-avtal.

Hur inför man IMD?

  1. Samla in information angående antal fastigheter samt kopior på el- och nätfakturor.
  2. En el- och nätfaktura från en lägenhet.
  3. Skicka in det till oss via länk så returnerar vi en kalkyl med återbetalningstid.