Fastighetsägare

Elfordonsladdning / Motorvärmare

Our Energy erbjuder helhetslösningar inom motorvärmarcentraler och elfordonsladdning. Vi skräddarsyr lösningar efter ert behov. Alltifrån enkla motorvärmarcentraler till kombinationer med elfordonsladdning eller snabbladdare för elbilar.

Kan man ladda ett elfordon i motorvärmaruttaget?

Ja, men det är inte rekommenderat då det finns en brand och säkerhetsrisk. Laddning I ett vanligt uttag ska ses som “reserv tankning” då uttagen inte är anpassade för långvarig anvädning med hög strömstyrka.

Har ni idag motorvärmarcentraler så kan ni enkelt byta ut plåten i centralen till ett insatskit för elfordonsladdning. En kostnadseffektiv investering då befintlig kapsling och kabeldragning kan användas.

Vem ska betala för laddstationen?

Alternativ 1 – Fastighetsägaren står för laddboxen och hyresgästen betalar för installationen. Laddboxens kostnad och elkostnaden tas ut i en högre parkeringsavgift.

Alternativ 2 – Fastighetsägaren står för både laddbox och installation. Laddboxens totala kostnad och elkostnad tas ut i en högre parkeringsavgift.

Alternativ 3 – Hyresgästen betalar för laddbox och installation. Elkostnaden tas ut i form av en fast avgift som läggs på parkeringsavgiften

Alternativ 4 – Fastighetsägaren står för laddboxen och installation. Laddobxens kostnad tas ut i en högre parkeringsavgift, elkostnaden mäts och debiteras för brukaren.

Klarar vår el-servis utbyggnad för elfordonsladdning?

Ja, förmodligen. Skulle effekten vara hög så kan vi genom lastbalansering styra effekten som får tas från centralerna. Er elektriker kan svara på detta.

Vad ska vi ha för motorvärmarcentral?

Vi rekommenderar en lösning där energiförbrukningen mäts för en rättvis debitering av elförbrukningen. Temperaturtillslag är en bra funktion för att fördela ström när den behövs beroende på hur kallt det är. Att kunna styra sitt uttag är en bekvämlighet som brukar uppskattas bland innehavarna.

Har era hyresgästern elfordon idag eller ska ni rusta upp era centraler så är vår kombicentral med uttag för elfordonsladdning att rekommendera.

Vilken typ av laddkabel ska vi skaffa?

Olika bilar har olika kontakter. EU har bestämt att Typ2-kontakten ska var standard för normalladdning i EU, detta är värt att ha I beaktning. Våra laddcentraler är kompatibla för bade Typ1- och Typ2-kontakter.

Eftersom att vi levererar vår kombicentraler med uttag så är det enkelt att komplettera med rätt kabel eftersom.

Vilka sätt finns det att styra uttagen med?

Uttagen kan enkelt styras genom uppringning med telefon där man får strömtillsag en bestämd tid efter samtalet.

Via applikation där man kan slå på och av uttaget eller sätta schema på tillsaget.

Via webb där man kan slå på och av uttaget eller schemalägga tillslaget.

Direkt på centralen kan man ställa tillsag för uttaget.