Imd

Our Energy tillhandahåller kompletta lösningar för mätning av vatten, el och värme till fastighetsägare. Kundanpassade lösningar för rättvis debitering av energiförbrukningen mot hyresgästerna samt värden för driftoptimering av fastighetseståndet.

Vi hjälper er att övergå från manuell avläsning till en helautomatisk avläsning utan någon som helst administration! Gör er oberoende av personella resurser inom området. Vårt system läser som standard av mätarna dygnsvis med god precision.

Nej. Beroende på behov och förutsättningar så anpassar vi kommunikationssättet. Exempelvis kommunikation över befintligt elnät, wireless M-bus, eller WiFi.

Ja. Vi har möjlighet att via API eller direktavläsning föra in mätpunkterna till fastighetssystem.

Genom att upphandla ett enda el-abonnemang till fastighetsbeståndet där Our Energy tar över ansvaret för mätning av energiförbrukningen så sänker ni gemensamt med hyresgästerna de fasta kostnaderna, får en bättre helhetsbild av energin samt undviker avtal som fastnar vid överlåtelser.

Vi hjälper er med en kostnadsfri schablonkalkyl för att räkna på besparningen och återbetalningstiden.

Elfordonsladdning / Motorvärmare

Our Energy erbjuder helhetslösningar inom motorvärmarcentraler och elfordonsladdning. Vi skräddarsyr lösningar efter ert behov. Alltifrån enkla motorvärmarcentraler till kombinationer med elfordonsladdning eller snabbladdare för elbilar.

Ja, men det är inte rekommenderat då det finns en brand- och säkerhetsrisk då uttagen inte är anpassade för långvarig användning med hög strömstyrka.

Har ni idag motorvärmarcentraler så kan ni enkelt byta ut plåten i centralen till ett insatskit för elfordonsladdning. En kostnadseffektiv investering då befintlig kapsling och kabeldragning kan användas.

Ja, förmodligen. Skulle effekten vara hög så kan vi genom lastbalansering styra effekten som får tas från centralerna. Er elektriker kan svara på detta.

Vi rekommenderar en lösning där energiförbrukningen mäts för en rättvis debitering av elförbrukningen. Temperaturtillslag är en bra funktion för att fördela ström när den behövs beroende på hur kallt det är. Att kunna styra sitt uttag är en bekvämlighet som brukar uppskattas bland innehavarna.

 

Har era hyresgästern elfordon idag eller ska ni rusta upp era centraler så är vår kombicentral med uttag för elfordonsladdning att rekommendera.

Alternativ 1 – Fastighetsägaren står för laddstationen och hyresgästen betalar för installationen. Laddstationens kostnad och elkostnaden tas ut i en högre parkeringsavgift.

Alternativ 2 – Fastighetsägaren står för både laddstation och installation. Laddstationens totala kostnad och elkostnad tas ut i en högre parkeringsavgift.

Alternativ 3 – Hyresgästen betalar för laddbox och installation. Elkostnaden tas ut i form av en fast avgift som läggs på parkeringsavgiften

Alternativ 4 – Fastighetsägaren står för laddstationen och installation. Laddstationens kostnad tas ut i en högre parkeringsavgift, elkostnaden mäts och debiteras för brukaren.

Olika bilar har olika kontakter. EU har bestämt att Typ2-kontakten ska var standard för normalladdning i EU, detta är värt att ha i beaktning. Våra laddcentraler kan levereras med både Typ1- och Typ2-kablar.

Eftersom att vi levererar vår kombicentraler med uttag så är det enkelt att komplettera med rätt kabel eftersom.

-Via applikation där man kan slå på och av uttaget eller sätta schema på tillsaget.

-Via webb där man kan slå på och av uttaget eller schemalägga tillslaget.

-Direkt på centralen kan man ställa tillsag för uttaget.

-Uttagen kan enkelt styras genom uppringning med telefon där man får strömtillsag en bestämd tid efter samtalet.

Kontakta oss för mer frågor

Växel: 060-743 93 00

info@ourenergy.se