GDPR-Policy

Dataskydd

Detta Data Privacy Notice ( ”tillkännagivandet”) gäller för Our Energy AB när vi behandlar personuppgifter för personer som besöker vår hemsida eller kontakta oss för allmänna frågor eller andra ändamål. Skydd av din integritet är väldigt viktigt för Our Energy och vi behandlar personuppgifter i enlighet med detta meddelande och tillämplig lagstiftning, inklusive Allmänna databeskyddsförordningen (2016/679) (”GDPR”) och annan tillämplig nationell lagstiftning.

För mer information om GDPR besök https://gdpr-info.eu.

Rättigheter och val

Du kan när som helst utöva dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter som vi behandlar:

• Rätt till invändning: Du har rätt att invända mot viss behandling av personuppgifter, inklusive till exempel behandling av dina personuppgifter för marknadsföring eller när vi annars basera vår behandling av dina personuppgifter på ett legitimt intresse.
• Rätt till åtkomst och rättelse: Du har rätt att begära tillgång till personuppgifter som gäller dig. Detta inkluderar t.ex. Rätten att bli informerad om huruvida personuppgifter om dig behandlas, vilka personuppgifter som behandlas, och syftet med behandlingen. Du har också rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter korrigeras.
• Rätt till radering: Du kan också begära att dina personuppgifter raderas om t.ex. Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in, behandlingen är olaglig, eller personuppgifterna måste raderas för att vi ska kunna uppfylla ett rättsligt krav.
• Rätt till dataportabilitet: Om personuppgifter om dig som du har tillhandahållit behandlas automatiskt med ditt samtycke eller i enlighet med ett avtal mellan dig och Our Energy kan du begära att uppgifterna tillhandahålls i en strukturerad, allmänt använd och maskin- läsbart format och du kan också begära att personuppgifterna överförs till en annan kontrollant, om det är tekniskt möjligt.
• Rätt att återkalla ditt samtycke: I de fall bearbetningen baseras på ditt samtycke har du rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke till sådan behandling.

Om du har några klagomål om hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du vill ha mer information, kontakta oss när som helst på följande e-postadress: support@ourenergy.se. Du har alltid rätt att lämna in ett klagomål hos den behöriga tillsynsmyndigheten myndighet i synnerhet där du bor, arbetar eller där en påstådd överträdelse av GDPR har inträffat. Du hittar den relevanta myndigheten i ditt land här.

Insamling av information

Vi samlar in information från dig när du kontaktar oss via ett kontaktformulär, via telefon eller i webbutiken. Uppgifterna som samlas in är de data du tillhandahåller oss, inklusive men inte begränsat till ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, hemadress och/eller kreditkortsinformation. Vidare, när du besöker vår webbplats, tar vi automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare genom ”cookies”, inklusive din IP-adress, information om programvara och hårdvara, operativsystem och webbläsartyp och den begärda sidan. Vi samlar också dina kontaktuppgifter (t.ex. namn, e-postadress och telefonnummer), jobbtitel och annan information som du eller ditt företag har gett oss, om du är anställd eller annan representant för ett företag som har haft eller har ingå ett kommersiellt förhållande med oss eller om du är en enda näringsidkare som har ett kommersiellt förhållande med oss, inklusive hyror (sådana personer nedan kallade ”representanter” och sådana kommersiella samarbetspartners nedan kallade ”kommersiella partners”).

Syfte med bearbetningen och rättslig grund

Den information vi samlar in från dig bearbetas, d.v.s. hålls, lagras, samlas in, överförs, avslöjas eller hanteras på annat sätt, beroende på anledningen till varför du kontaktar oss. Några vanliga ändamål för vår behandling av ovan nämnda uppgifter är dock att:

• Om du är representant, skicka information om våra produkter eller tjänster via e-post (om du eller handelspartnern har gett oss din e-postadress), om du inte har bett oss att inte. Denna användning av dina personuppgifter bygger på vårt legitima intresse att marknadsföra våra produkter och tjänster.
• Administrera och svara på förfrågningar eller frågor från dig om du som enskild eller som representant kontaktar oss via e-post eller telefon (om du har lämnat dem till oss). Denna användning av dina personuppgifter baseras på vårt legitima intresse att svara på dig eller hantera dina önskemål.
• Möjliggöra för oss att utföra vår service, t.ex. administrera och leverera produkten du eller handelspartnern, köpt från oss och hjälpa dig som en individ eller en representant med några frågor i samband med ett köp. Denna användning av dina personuppgifter baseras på att du utför ett avtal med dig (om du är en enskild eller ensam näringsidkare) och vi använder uppgifterna för att uppfylla våra avtalsförpliktelser och utnyttja våra rättigheter eller vårt berättigade intresse (om du är en representant) för att uppfylla kontraktsförhållandet med Handelspartnern och utnyttja våra rättigheter;
• Om Handelspartnern är hyresgäst till oss, administrera och genomföra hyran mellan Handelspartnern och oss. Denna användning av din (som representant för hyresgästen) personuppgifter bygger på vårt legitima intresse att uppfylla det avtalsförhållande med Handelspartnern
• Förbättra vår hemsida och webbshop Denna användning av dina personuppgifter bygger på vårt legitima intresse för att förbättra och utveckla vår verksamhet.
• Förbättra vår kundservice för att ge dig en bättre upplevelse. Denna användning av dina personuppgifter bygger på vårt legitima intresse för att förbättra och utveckla vår kundservice och hjälpa våra kunder. och
• Tillåta oss att administrera jobbansökningar och kontakta potentiella rekryterare. Denna användning av dina personuppgifter baseras på vårt legitima intresse att administrera jobbansökningar som vi mottar.
• Uppfylla juridiska krav, till exempel bokföringsregler. Vi utför denna behandling eftersom vi är skyldiga att göra det enligt gällande lag.

Upplysningar till tredje part

Vi säljer inte, säljer eller på annat sätt överför eller avslöjar personligt identifierbar information till tredje part, om inte krävs enligt gällande lagar. Vi kan dock överföra data till betrodda leverantörer av tredje part för att de ska tillhandahålla tjänster till oss, hjälpa oss att utveckla vår webbplats eller vårt företag eller hjälpa oss att uppfylla skyldigheter som att leverera beställningar etc. Endast personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla De ovan angivna syftet kommer att tillhandahållas dessa leverantörer av tredje part. Alla tredje part leverantörer måste följa våra instruktioner och tillämpliga skriftliga dataprocessoravtal och andra avtal som finns mellan oss och våra leverantörer av tredje part och måste genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personlig information.
Vi kommer att dela information med rådgivare och myndigheter om det behövs för att undersöka, förebygga eller vidta åtgärder mot olaglig verksamhet, misstänkt bedrägeri, situationer som utgör en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller vid behov enligt gällande lag och i den omfattning som tillåts enligt tillämplig lagstiftning om dataskydd.

Kakor (Cookies)

Vi använder cookies för att förbättra tillgången till vår webbplats. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och rikta in användarens intressen. Informationen som samlas in är digital informationsinformation, t.ex. geo-location, IP-adress, webbläsartyp, enhetstyp. Du kan välja om du vill acceptera cookies. De flesta webbläsare tillåter kontroll över ovan angivna cookies genom webbläsarinställningarna. Genom att justera din webbläsare kan du undvika att ta emot cookies. Detta kan dock leda till att tjänsterna på webbplatsen inte fungerar optimalt. Metoden som används för att blockera cookies beror på vilken webbläsare som används. Rådfråga ”Hjälp” eller motsvarande meny i din webbläsare. Du kan också ofta ändra inställningar i förhållande till en viss typ av cookie. Vår användning av cookies är i allmänhet inte kopplad till personligt identifierbar information på vår webbplats. För mer information om hur vi använder cookies, se vår cookies policy.

Hantering av personlig information

Our Energy är personuppgifterna för personuppgifterna för de ovan beskrivna syftena. Om du har några frågor angående vår behandling av personuppgifter, kontakta oss på support@ourenergy.se. Du kan även använda den här e-postadressen för att motsätta sig vår behandling, få information om vilken personuppgifter vi behandlar om dig eller för att uppdatera, flytta eller begära radering av dina personuppgifter.

Cookies Policy

Vi använder cookies för att förbättra tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.

1. Användning av cookies och syftet med denna policy

Vad är cookies?
Cookies är små textfiler som placeras på din dator av webbplatser som du besöker. De används i stor utsträckning för att göra webbplatser arbeta, eller arbeta mer effektivt, samt att tillhandahålla webbtjänster och funktioner för användarna. Enligt gällande lagbestämmelser får cookies lagras eller komma åt på din utrustning endast baserat på ditt samtycke, förutom cookies som är nödvändiga för att tillhandahålla tjänsterna på denna webbplats (”Webbplatsen”). Syftet med denna Cookies Policy är att ge dig nödvändig information om OUR Energys användning av cookies och lagring av sådana cookies på din enhet när du öppnar OUR Energys hemsida för att du ska kunna välja om du vill aktivera cookies på din enhet.

Vilka typer av cookies finns det?
Cookies kan vara antingen ”ihållande” cookies eller ”session” cookies. En ihållande cookie består av en textfil som skickas av en webbserver till en webbläsare, som kommer att lagras av webbläsaren och kommer att vara giltig fram till dess angivna utgångsdatum (om inte användaren raderat före utgångsdatum). En session cookie, å andra sidan, kommer att löpa ut i slutet av användarsessionen när webbläsaren är stängd. Syftet med användningen av olika cookies beskrivs nedan i denna Cookies policy.

Vad används cookies för?
OUR ENERGY delar i allmänhet sina cookies i följande tre kategorier (se tabellerna nedan för mer information om cookies som används på vår hemsida):

• Strikt nödvändiga cookies: OUR ENERGY använder cookies som är absolut nödvändiga för att webbplatsen ska fungera korrekt. Dessa cookies gör webbplatsen användbar genom att aktivera grundläggande funktioner som sidnavigering och tillgång till säkra delar av webbplatsen. Webbplatsen kan inte fungera korrekt utan nödvändiga cookies och du kan inte använda alla funktioner på webbplatsen om du väljer att avvisa eller inaktivera en strikt nödvändig cookie. Cookies som anses vara absolut nödvändiga anges i tabellen över första partikakakor nedan.

• Prestanda/analys/statistik cookies: OUR ENERGY använder så kallade prestandakakor, till exempel Google Analytics, för att hjälpa oss att förstå hur webbplats besökare interagerar genom att samla in och rapportera information anonymt, till exempel vilka sidor som oftast besöks och eventuella fel som uppstår. Syftet med detta är att utvärdera och förbättra webbplatsens prestanda.

• Marknadsföring/Reklam cookies: OUR ENERGY använder marknadsföring/reklamkakor för att spåra besökare över webbplatser. Avsikten är att visa annonser som är relevanta och engagerade för den enskilda användaren och därigenom mer värdefulla för våra samarbetsvilliga företag, till exempel utgivare och tredjepartsannonsörer som YouTube och Instagram. Informationen som samlas på webbplatsen kan kombineras med information som har samlats in om dig från andra webbplatser som du har besökt.

2. Förstaparts cookies

Listan nedan förklarar de förstapartscookies vi använder och varför vi använder dem.

• prevent_browser_caching_time
• _ga
• __zlcmid, __zprivacy
• woocommerce_cart_hash

3. Cookies från tredje part

Listan nedan förklarar cookies från tredje part vi använder och varför vi använder dem. Dessa cookies ställs in av en tredje part och inte av denna webbplats. Du erbjuds att välja inställningen för cookies när du anger webbplatsen och kan ändra den när som helst genom t.ex. ändrar cookies inställningar i din webbläsare.

• Ingen

4. Ändra inställningar för cookies

Hur kan jag kontrollera användningen av cookies eller ta bort dem?
Du kan välja om du vill acceptera cookies. De flesta webbläsare tillåter kontroll över ovan angivna cookies genom webbläsarinställningarna. Genom att justera din webbläsare kan du undvika att ta emot cookies. Detta kan dock leda till att tjänsterna på webbplatsen inte fungerar optimalt. Metoden som används för att blockera cookies beror på vilken webbläsare som används. Rådfråga ”Hjälp” eller motsvarande meny i din webbläsare. Om du vill veta mer om cookies, inklusive hur du ser, vilka cookies som har ställts in och hur du hanterar och raderar dem, besök www.aboutcookies.org eller www.allaboutcookies.org. Observera att om cookieinställningarna i din webbläsare ändras kan de ovan angivna funktioner som anges i avsnitt 2 och 3 inte vara tillgängliga.

5. Kakor och personuppgifter

Personliga uppgifter som OUR ENERGY lagrar om dig kan kopplas till informationen som lagras i och erhållits från session cookies (se relevanta cookies som nämns i tabellen ovan). I den utsträckning som OUR ENERGY samlar in eller på annat sätt behandlar personuppgifter med cookies, kommer OUR ENERGY att informera dig om detta i vår datasäkerhetsinformation.

7. Kontakta OUR ENERGY

Denna webbplats drivs av OUR ENERGY AB

Om du har några frågor om våra cookies eller denna Cookies policy, kontakta oss via e-post till support@ourenergy.se.
För mer detaljerad information om cookies, gå till www.pts.se