IMD

Individuell Mätning och Debitering betyder att man mäter och debiterar den faktiska energiförbrukningen i en bostad. På så sätt skapas ett tydligt incitament för varje lägenhetsinnehavare att förbruka mindre energi ur ett kostnads- och miljöperspektiv.

En minskad vattenförbrukning har en minskad belastning på vår miljö

Kostnaderna för kall- och varmvatten ingår oftast i hyran. Detta gör att innehavaren inte har någon anledning till att vara sparsam på sin vattenförbrukning. Med IMD så skapas en rättvisa då man betalar sin egen förbrukning istället för att dela på allas förbrukning vilket i sin tur ger en ökad medvetenhet. Vid införande av IMD på varmvatten minskar förbrukningen omkring 25-30% och 5-10% på kallvatten.

IMD-El skapar rättvisa

För att skapa ett incitament till att minska elkonsumptionen för de boende så förutsätter det att innehavaren kan se en direkt påverkan av sin energibesparning. Att fördela den totala elförbrukningen per kvadratmeter boyta ger inte den boende någon möjlighet att påverka sina utgifter. Vid införande av IMD så skapas en rättvisa då innehavaren endast betalar sin egen förbrukning vilket resulterar i en genomsnittlig besparning på 10-30% av våra erfarenheter.

Kapa de dyra fasta avgifterna på lägenhetsabommenanget med IMD och gemensamhetsel!

Ett annat sätt att spara pengar genom IMD är att säga upp samtliga boendes egna el-avtal och upphandla ett störra avtal istället. På så sätt så minskas de fasta avgifterna och kWh-priset blir lägre. Kostnaden för elförbrukningen fördelas genom att en elmätare sätts upp för varje lägenhet som mäter den faktiska förbrukningen. Vår erfarenhet är att en sådan investering har en återbetalningstid mellan 2-3 år, beroende på föreningens storlek och befintliga el-avtal.