Konsulter/Installatörer

Vi har en komplett lösning för noggrann avläsning av el, vatten och värme i fastigheter. Vi samlar in mätvärden i vår plattform Min El, där vi sedan levererar mätdatafiler till den ekonomiska förvaltaren/ekonomisystemet för debitering. Plattformen kan enkelt utökas för energiavläsning och styrning av våra laddstationer och motorvärmarcentraler.

Kommunikationsförutsättningarna kan se väldigt olika ut från fastighet till fastighet. Vi har en bred erfarenhet inom de flesta kommunikationsgränssnitt och skulle rekommendera M-bus eller Wifi.

 

Elfordonsladdning / Motorvärmare

ELFORDONSLADDNING: Vi erbjuder lösningar med laddeffekt från 3,7kW (1-fas) till 22kW (3-fas). Icke-publika samt publika laddstationer, allt från de enklaste stationerna till kombinationer med motorvärmare med full uppkoppling.

MOTORVÄRMARE: Vi har allt från enkla varianter med endast schukouttag, lokal avresetid och personskyddsbrytare till centraler med elavläsning och styrning via app, webb, och telefon.

Ja, men det är inte rekommenderat då det finns en brand- och säkerhetsrisk. Laddning i ett vanligt el-uttag ska ses som “reservtankning” då uttagen inte är anpassade för långvarig anvädning med hög strömstyrka.

Har ni idag motorvärmarcentraler så kan ni enkelt byta ut plåten i centralen till ett insatskit för elfordonsladdning. En kostnadseffektiv investering då befintlig kapsling och kabeldragning kan användas.

Ja, förmodligen. Skulle effekten vara hög så kan vi genom lastbalansering styra effekten som får tas från centralerna. Er elektriker kan svara på detta.

Vi rekommenderar en lösning där energiförbrukningen mäts för en rättvis debitering av elförbrukningen. Temperaturtillslag är en bra funktion för att fördela ström när den behövs beroende på hur kallt det är. Att kunna styra sitt uttag är en bekvämlighet som brukar uppskattas bland innehavarna.

Har ni idag elfordon i föreningen eller vill rustsa för framtiden så är vår kombicentral med uttag för elfordonsladdning att rekommendera.

-Via applikation där man kan slå på och av uttaget eller sätta schema på tillsaget.

-Via webb där man kan slå på och av uttaget eller schemalägga tillslaget.

-Direkt på centralen kan man ställa tillsag för uttaget.

-Uttagen kan enkelt styras genom uppringning med telefon där man får strömtillsag en bestämd tid efter samtalet.

Alternativ 1 – Föreningen står för laddstationen och den boende betalar för installationen. Laddstationens kostnad och elkostnaden tas ut i en högre parkeringsavgift.

Alternativ 2 – Föreningen står för både laddstation och installation. Laddstationens totala kostnad och elkostnad tas ut i en högre parkeringsavgift.

Alternativ 3 – Den boende betalar för laddstation och installation. Elkostnaden tas ut i form av en fast avgift som läggs på parkeringsavgiften

Alternativ 4 – Föreningen står för laddstationen och installation. Laddstationens kostnad tas ut i en högre parkeringsavgift, elkostnaden mäts och debiteras för brukaren.

Ja, genom klimatklivet så kan er förening få upp till 50% av investeringen betald.

Läs mer om klimatklivet: www.klimatklivet.se

EU har bestämt att Typ2-kontakten ska var standard för normalladdning inom EU.

Offertförfrågan:

Vill du köpa våra produkter eller veta mer om våra lösningar?

Skicka in en förfrågan nedan så kontaktar vi er & skräddarsyr beställningen efter era behov.​

INTRESSERAD?

Skicka gärna in en fråga så kontaktar vi er

    Växel: 060-743 93 00

    [info@ourenergy.se]

    Följ oss på våra sociala medier för de senaste nyheterna!