Bostadsrättsföreningar

Mätsystem för rättvis debitering av energiförbrukning med minimal administration. Smarta motorvärmarlösningar och elfordonsladdning.

Fastighetsägare

Automatisk undermätning av el, vatten och värme för debitering och energiuppföljning. Energibesparande motorvärmarlösningar och elfordonsladdning.

Konsulter/Installatörer

IMD, elfordonsladdning och motorvärmarlösningar i samma system med samma infrastruktur.