MOTORVÄRMARE

  • En kall motor släpper ut mer avgaser än en varm.
  • Användning av motorvärmare minskar utsläppen av avgaser avsevärt och spar bränsle, ½ – 1½ dl per körning påbörjad med kall motor vintertid.
  • Användning av motorvärmare är motiverad upp till +10° C, förutsatt att inkopplingstiden anpassas till utomhustemperaturen.

Our Energy har en mångårig erfarenhet av att utveckla och leverera lösningar inom motorvärmarcentraler. Vi kan leverera alltifrån den enklaste centralen till tid- och tempstyrda uttag med mätning och fjärrstyrning eller en kombination med elfordonsladdning.

Med vår insamlingsenhet (CMU) så möjliggörs styrning av uttagen likväl som insamling av energiförbrukningen för vidaredebitering. Vi kan enkelt leverera filer till ekonomiska förvaltare och ekonomisystem för en smidig administration.

Styrning kan ske via webb, app, uppringning med telefon samt direkt på centralen.