Om Oss

”Vi gör det på ett enklare sätt helt enkelt”

Our Energy utvecklar och säljer system för att mäta, styra och rapportera energiförbrukning samt effektiva och klimatsmarta lösningar inom elfordonsladdning och motorvärmarcentraler.

Vi har valt att forma vårt utbud och utveckling efter våra kunders behov och önskemål för att kunna erbjuda konkurrenskraftiga, energibesparande och smarta lösningar.

 

Vi har utvecklat marknadens smartaste system där kostnadseffektiv, installation och driftsättning är viktiga argument. Våra produkter och tjänster ger kundnytta genom minskade energikostnader.

Vi tycker det är viktigt att tänka på vår miljö och därför är alla våra produkter miljöcertifierade. Vår ambition är att hela tiden minska produkternas miljöpåverkan och andelen restprodukter.

Affärsidé

Our Energy ska vara marknadsledande inom utveckling och försäljning av energimätsystem i Sverige. Smarta och enkla lösningar som bidrar till lägre kostnader och en bättre miljö är våra ledord.

På ett enklare sätt helt enkelt!