Vi har i nuläget längre handläggningstider på serviceärenden pga sjukdom. Alla ärenden inkomna på info@ourenergy.se är mottagna och hanteras så snabbt vi kan. Tack för förståelse.